Nyheter

Nyheter fra Glassolutions Norge

åpningstider i påsken
Newsletter

Alle våre avdelinger holder stengt i påskeuken.
Siste arbeidsdag før påske blir dermed fredag 7. april.
Første arbeidsdag etter påske er tirsdag 18. april.
Kontakt oss i god tid hvis du trenger varer eller leveranser i tidsrommet vi holder stengt. Vi vil gjøre vårt beste for å organisere leveranser til 7. april.

ruteretur pcb
Newsletter

Nye sorteringskriterier for hva som er PCB ruter

Ruteretur AS foretok i fjor en kartlegging av isolerglassruter som er sendt ut på det norske markedet. Kartleggingen viser at kriteriene for hva som er isolerglass med miljøgiften PCB (PCB-ruter) kan endres. De nye kriteriene er nå gjeldende for alle som skal levere PCB-ruter.

Saint-Gobain Bøckmann Linkedin

Saint Gobain Bøckmann er på Linkedin.

Gå inn på https://www.linkedin.com/company/saint-gobain-b%C3%B8ckmann-as og følg oss for oppdaterte nyheter om Glassolutions Norge. Her vil vi legge ut mye informasjon etterhvert.

Revidert NS 3510
Produkt

NS 3510 angir krav til personsikkerhetsruter i ulike bruksområder i byggverk og inneholder tabeller for dimensjonering av glass i rekkverk og veggkonstruksjoner. Det er tatt utgangspunkt i bestemmelsene i byggteknisk forskrift (TEK10) til plan- og bygningsloven, og standarden angir et ytelsesnivå som tilfredsstiller regelverket. Standarden NS 3510:2015 er en revisjon av NS 3510:2006.

Saint-Gobain 350 år
Event

#SAINTGOBAIN350

I år feirer Saint-Gobain sitt 350-årsjubileum. Et storslaget jubileum som konsernet vil markere ved å fortelle om sin lange historie og hvilke visioner man har for fremtiden.