ORDER ONLINE
Results

Revidert NS 3510

NS 3510 angir krav til personsikkerhetsruter i ulike bruksområder i byggverk og inneholder tabeller for dimensjonering av glass i rekkverk og veggkonstruksjoner. Det er tatt utgangspunkt i bestemmelsene i byggteknisk forskrift (TEK10) til plan- og bygningsloven, og standarden angir et ytelsesnivå som tilfredsstiller regelverket. Standarden NS 3510:2015 er en revisjon av NS 3510:2006.

Eksempler på brukstilfeller hvor verktøy basert på denne standarden anbefales brukt, er:

  • Prosjektering av byggverk, arkitekt og rådg.ing.
  • Byggebeskrivelse
  • Produktutvikling
  • Byggevareproduksjon

Denne standarden gir grunnlag for prosjektering og anvendelse av sikkerhetsruter i byggverk. Standarden angir krav til personsikkerhetsruter og klasser for ulike bruksområder i byggverk.
Tillegg A inneholder tabeller for dimensjonering av glass i rekkverk og veggkonstruksjoner. Standarden gir anbefalinger for bruk av trygghetsruter avhengig av anvendelsesområde.

11/24/2015 - 14:11
Product