ORDER ONLINE
Results

Saint-Gobain feirer 350 års jubileum

#SAINTGOBAIN350

I år feirer Saint-Gobain sitt 350-årsjubileum. Et storslaget jubileum som konsernet vil markere ved å fortelle om sin lange historie og hvilke visioner man har for fremtiden.

Glass har vært en del av virksomheten helt siden de første glassløsningene ble levert til slottet Versailles i 1665. Vi i Saint-Gobain Bøckmann AS har siden 1988 vært en del av Saint-Gobains historie og vi er stolte forvaltere av denne arven. Idag bidrar vi med å føre Saint-Gobain inn i fremtiden, da vi kontinuerlig arbeider tett på våre kunder for å fornye og skape holdbare løsninger. Med personlig engasjement, kvalifisert rådgivning og førsteklasses produkter er vi klar for å møta fremtiden.

Saint-Gobain, en konsern med siktet innstilt på framtiden
Saint-Gobain ble grunnlagt i 1665 av Ludvig XIV och Jean-Baptiste Colbert og er dermed det eldste selskapet i Paris Bourse’s CAC 40 index. Konsernet har gjennom sin lange historie tilpasset seg omverdenens forandringer og løst de mange utfordringene som har blitt stilt.

Takket være erfaring og forretningskultur har konsernet siktet innstilt på fremtiden, basert på seks grunnpilarer forankret i Saint-Gobains verdivurderinger.

Verden er grenseløs :
Helt siden den første virksomheten utenfor Frankrike ble åpnet (i Tyskland på 1850-talet) har Saint-Gobain ekspandert og blitt et internationalt konsern med virksomhet i 64 land.

Holdbar utvikling :
Saint-Gobain tilbyr produkter og løsninger for en holdbar utvikling for å minimere miljøpåvirkningen og gi lavere energiforbruk.

Innovasjon forvandler verden :
Saint-Gobain er et av verdens mest innovative foretag. Fornyelse og nyskapning er en viktig del i foretakets historie og identitet. Saint-Gobains produkter og løsninger bidrar til å forbedre bomiljøet og det daglige liv.

Talent er uendelig :
Saint-Gobains fremste ressurs er de ansatte. Den daglige virksomheten baseres på felles verdier for å imøtekomme ønsker fra millioner av kunder over hele verden.

Et bra bomiljø for alle er oppnåelig :
Saint-Gobain har forpliktet seg til å forbedre livsmiljøet for alle gjennom utvikling av innovative materialer og produkter skreddersydd for det lokale markedet. Saint-Gobain Initiatives Foundation er et godt eksempel på dette.

Saint-Gobain bygger på erfaringer fra fortiden og planlegger for fremtiden :
I mer enn 350 år har konsernet tilpasset seg omverdenens forandringer.

Vil du vite mer om oss? Les om vår historie og vår fremtid?

 

 

10/20/2015 - 10:07
Event